GDPR

Ochrana osobních údajů a soukromí

Navigace

Zásady zpracování osobních údajů

BLACK SWAN MEDIA, s.r.o., prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou námi považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou.

O BLACK SWAN MEDIA

BLACK SWAN MEDIA spojuje dvě oblastí – klasická tištěná médií a video. Vytváříme unikátní prezentace na míru potřebám našich klientů. Jsme tým s dlouholetými zkušenostmi v PRINT-FOTO-VIDEO produkci s vazbami na ty nejlepší lidi z oboru. Vytváříme reklamní spoty, firemní prezentace, eventová videa, dokumentární filmy, fotoprodukci či cílené printové kampaně. Prostředkem k dosažení cílů mohou být kromě videí a fotografií také Noviny&Novinky z našeho vydavatelství. Provozovatelem webu BLACK SWAN MEDIA je společnost BLACK SWAN MEDIA, s.r.o.

Seznam spolupracovníků BLACK SWAN MEDIA

E-mailový a telefonický kontakt na všechny spolupracovníky pro otázky týkající se osobních údajů je stejný: +420 774 955 798 a hello@blackswanmedia.eu

GDPR

Účelem obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), které začíná platit od 25. května 2018, je vytvořit společná pravidla ochrany údajů v rámci Evropské unie. Nařízení se vztahuje na správce a zpracovatele osobních údajů fyzických osob ze států EU.

Celá řada principů vychází ze současných pravidel na ochranu údajů EU. Obecné nařízení o ochraně údajů má ale širší působnost, disponuje přísnějšími standardy a zahrnuje vysoké pokuty. Například vyžaduje nadstandardní souhlas pro používání údajů některých typů a rozšiřuje práva jednotlivců, pokud jde o přenositelnost údajů a přístup k nim. Dále zavádí účinnější vymáhací prostředky, které umožňují dozorovému úřadu za určitá porušení požadovat na společnostech pokuty ve výši až čtyř procent ročních tržeb.

Závazek a příprava ze strany BLACK SWAN MEDIA

Ochrana vašich údajů je pro BLACK SWAN MEDIA prioritou. Dodržujeme současné právní předpisy EU týkající se ochrany údajů a stejně tak se zavazujeme k dodržování obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Popis veškerých způsobů, kterými zpracováváme osobní údaje osob, naleznete v našich zásadách používání dat. Poskytneme vám prostředí pro vyjádření souhlasu s poučením pro nové i stávající uživatele.

I nadále budete mít kontrolu nad tím, jak jsou vaše osobní údaje používané.

Nejdůležitější práva občanů (subjektů údajů)

Být informován o nakládání s osobními údaji a o narušení bezpečnosti údajů.

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Právo na výmaz a právo být zapomenut (vymazání odkazů a souvislostí).

Hlavní povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů

Povinnosti se vztahují na všechny instituce a firmy, které zpracovávají nebo shromažďují osobní údaje občanů EU. Jde o veřejnou správu, školy, zdravotnická zařízení, firmy se zaměstnanci, banky, e-shopy a další subjekty.

Uchovávat záznamy o nakládání s osobními daty dle GDPR a souhlasy se zpracováním osobních údajů.

Anonymizovat, pseudonymizovat data a minimalizovat jejich zpracování.

Jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, DPO (Data Protection Officer).

Vaše osobní data zpracováváme z těchto důvodů

Jste našimi klienty
Jste návštěvníky našeho webu a poskytli jste nám souhlas s měřením návštěvnosti

Klient BLACK SWAN MEDIA

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě

Zpracováváme tyto osobní údaje

Vaše osobní data využíváme těmito způsoby a za těmito účely

Použijeme vámi poskytnuté údaje pro:

Váš souhlas s použitím osobních dat potřebujeme z těchto důvodů

Váš souhlas s použitím osobních dat je platný pouze pro tyto fyzické a právnické osoby

Bude mít přístup k vámi poskytnutým osobním údajům

Může vás či vaše zaměstnance kontaktovat

Váše osobní údaje budou uloženy

Vyjádření souhlasu či nesouhlasu s uložením a zpracováním osobních údajů

Souhlas s měřením

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě

Zpracováváme tyto osobní údaje

Anonymizované nebo pseudonymizované údaje, zprostředkované společnostmi Google nebo Facebook, jako jsou:

Anonymizované nebo pseudonymizované údaje, zprostředkované společností Smartlook, jako jsou:

Údaje zadané do chatovacího okna zprostředkovaného společností Smartsupp a údaje zprostředkované společností Smartsupp, jako jsou:

Vaše osobní data využíváme těmito způsoby a za těmito účely

použijeme vámi poskytnutý souhlas pro:

Váš souhlas s použitím osobních dat potřebujeme z těchto důvodů

Váš souhlas s použitím osobních dat je platný pouze pro tyto fyzické a právnické osoby

Vaši návštěvnost a pohyb na webu bude monitorovat a zaznamenávat

Vaši návštěvnost a pohyb na webu bude analyzovat

Váše osobní údaje budou uloženy

Vyjádření souhlasu či nesouhlasu s uložením a zpracováním osobních údajů