Green Deal magazine

greendeal.cz

Future is Nature

Jan Müller, Lubomír HegerDanuše Siering v dubnu 2021 společně založili první český magazín o zelené ekonomice s názvem Green Deal. Černá labuť totiž přináší do Prahy povzbudivé zprávy: Evropa zahájila velkolepý plán European Green Deal, v jehož rámci je Česko (v poměru na obyvatele) největším příjemcem dotací. Tradičně průmyslová ČR má nyní – především díky silnému napojení na Německo – velkou šanci na zelený restart své ekonomiky i společnosti. V Green Dealu hledáme odpovědi na otázky, které si pokládá každý, kdo chápe největší výzvu naší doby – přechod od ničení životního prostředí k moudrému byznysu, pro který příroda není pouhým „zdrojem“.

Green Deal podporuje ekonomiku, která není příčinou, nýbrž řešením ekologických problémů. Nevezeme se na líbivém marketingu, podstatná je pro nás upřímná snaha byznys měnit k lepšímu. Nejsme spojeni s politikou nebo zájmovými lobby, na největší výzvu naší doby v podobě ekologické krize se díváme s odborným nadhledem.

„Nabízíme prostor pro konverzaci mezi různými názorovými kmeny – jsme tu jak pro firmy, tak pro ekologické aktivisty, pro intelektuály i úředníky,“ říká Jan Müller. “Náš pohled jsme shrnuli v základních bodech do manifestu, kterému říkáme Earthics - najdete ho na našem webu.”